Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

Genel Bilgiler

Veterinerlik Bölümü
Hakkımızda
Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü bünyesinde açılmış olan “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı”, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bölümün akademik kadrosunda üç Doktor Öğretim Üyesi, bir Öğretim Görevlisi Doktor ve bir Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam beş akademik personel görev yapmaktadır.
Bölümümüz bünyesinde 2015 yılından bu yana hizmet veren bir “Veteriner Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” ve 2016-2018 yılları arasında yapılan alt yapı projesiyle Üniversitemize kazandırılan aktif bir “Koyun Yetiştiriciliği ve Uygulama Ünitesi” yer almakta, uygulamalı derslerde bu birimlerden yararlanılmaktadır. Bununla beraber, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren, Üniversitemiz ile Kastamonu Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde de uygulama dersleri yapılabilmekte, öğrencilerimiz bu kurumda staj eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

'Laborant ve Veteriner Sağlık' Ön Lisans Programı Programın Tanıtımı ve Verilen Derece
Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı, her biri en az 30 AKTS[*] (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi) kredisi değerinde olan ve 14 hafta süren, toplam 4 yarıyıldan oluşan, 2 yıllık bir eğitim programıdır. Bu program, yükseköğretimde Veteriner bölümü alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Laborant ve Veteriner Sağlık” alanında ön lisans derecesine sahip olunur.
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, tedavisi, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında yardımcı eleman olarak görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksekokulunun “Laborant ve Veteriner Sağlık” programını tercih ederek yeterli “YGS-2” puanı almak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Laborant ve Veteriner Sağlık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda zorunlu ve seçmeli derslerinden en az 120 AKTS karşılığı tüm dersleri başarıyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasıyla geçmesi ve stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Program Profili
Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuvar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olması gereklidir.
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav olarak değerlendirilen (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa haberli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) değerlendirmelerin Başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60’tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Veteriner Araştırma & Uygulama Laboratuvarı 
2015 yılı Nisan ayında hizmete giren Veteriner Araştırma ve Uygulama Laboratuvarımızda, otomatik kan sayım cihazı ile 13 farklı hayvan türünde Tam Kan Sayımı, otomatik biyokimyasal analiz cihazı ile yine farklı hayvan türlerinde karaciğer ve böbrek enzimleri (ALT, AST, ÜRE, CRE) başta olmak üzere, 10 adet serum biyokimyasal enzim, 15 adet genel biyokimyasal parametre ve 3 adet elektrolit değerlendirilebilmektedir. İdrar biyokimyasal analiz cihazı ile de idrardaki pH, nitrit, spesifik gravite (özgül ağırlık), askorbik asit, glukoz, bilirubin, ürobilinojen, keton, lökosit, protein, kalsiyum, kreatinin, mikroalbumin analizleri yapılabilmektedir.
Ayrıca, rutin laboratuvar ekipmanları sayılabilecek olan; otoklav, etüv, distile su cihazı, benmari, hassas terazi, ph metre, manyetik karıştırıcı, makro ve mikro santrifüj cihazları, dijital ve binoküler mikroskoplar ve mikropipetler aracılığıyla da çeşitli mikrobiyolojik, parazitolojik, fizyolojik teşhis ve analizler yapabilme imkânımız bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kastamonu ili ve yakın çevresinde bir ilk olma özelliği taşıyan Veteriner Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’mızın hayvan sağlığı üzerine hizmet veren, gerek özel kuruluşlara ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli hastalıklarda teşhis ve analiz bakımından hizmet verebilecek donanımdadır.
Ayrıca köpek, koyun iskelet sistemi modeli ile keçi iskelet kemikleri takımının yanı sıra, bölümümüz öğrencilerinin yapmış olduğu kasaplık olarak değerlendirilen farklı hayvan türlerine (koyun, sığır, oğlak, tavşan, hindi, horoz, kaz) ve doğada çeşitli nedenlerle ölmüş olan farklı hayvan türlerine ait (kedi, köpek, sansar, yaban domuzu) çok sayıda iskelet modelinin yer aldığı uygulama salonumuz, öğrencilerimizin kullanımına hazır durumdadır. 

Staj Eğitimi
Program öğrencilerinin ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için ilgili işyerlerinde 30 tam iş günü (altı hafta) staj yapmaları zorunludur. Staj eğitimini başarıyla tamamlayamayanlar mezun olamazlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;
–  Hayvanları seven ve tıp ve biyoloji alanlarına ilgisi olan,
–  Hijyen kurallarına dikkat eden,
–  İletişim yeteneği olan,
–  Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,
–  Bedenen sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
–  Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
–  Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
–  Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
–  Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,
–  Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen
–  Uzun çalışma saatlerine dayanabilen,
–  İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,
–  Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan kişiler olması gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Çalışma ortamları açık ve/veya kapalı alanlardır. Veteriner Kliniği/laboratuvar çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven, gözlük ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıklara yakalanabilir veya çeşitli iş kazalarıyla karşılaşabilirler.
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.

Mesleki Görevler
– Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
– Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
– Mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulama
– Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
– Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
– Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
– Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
– Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
– Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
– Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
– Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
– Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretim ve ıslahında çalışırlar. Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine bağlı birimler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmeleri, yem fabrikaları, veteriner laboratuvarları, hayvanat bahçeleri, veteriner ilaç sanayi, veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü, Belediye Veteriner İşleri Müdürlükleri, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler.
Kendileri özel hayvan sağlığı kabini (bkz. 26456 Sayı ve 8 Mart 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’) açabilir ve/veya hayvan çiftliği kurabilirler.

 Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
  • Eğitim Süresince
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan işletmelerde staj (beceri eğitimi) gören öğrenciler, staj sürecinde sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Üniversitelerin bütçesinden karşılanarak, meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan işletmelerde stajyerlere eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde işletmelerce ücret ödenebilir.
  • Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası Tarım ve Orman Bakanlığında işe başlayanlar, asgari ücretin iki katına kadar ücret alabilirler. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak ek bir ücret alırlar. Özel kuruluşlarda işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı gelir elde edebilirler.
  • Meslekte İlerleme
İdari kadrolara yükselebilirler,
Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programını bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Veteriner Hekimliği, Biyoloji ya da Zootekni lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

[*] İngilizcede ECTS (European Credit Accumulation and Transfer System) şeklinde adlandırılmakta olan AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.

Öğretim Planı


2020 öğretim planını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2021 öğretim planını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

2022 öğretim planını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Ders Bilgi Paketi'ne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Açılan sayfada "Programın Öğretim Planı" sekmesinden, ders isimlerinin sol başında yer alan "Ders Kodu" tıklanarak, ilgili dersin bilgi paketine erişilebilir.

Ders İçerikleri


2020 müfredatı ders içeriklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2021 müfredatı ders içeriklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2022 müfredatı ders içeriklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN (Bölüm Başkanı)
(0366) 392 23 10 - 112
gucaliskan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülay GİRAY
(0366) 392 23 10 - 121
ggiray@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Orçun İŞLER ÖZGÜN
(0366) 392 23 10 - 113
oisler@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Ruhşen AYDIN KARAAĞAÇ
(0366) 392 23 10 - 113
raydin@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Abdullah ŞİMŞEK
(0366) 392 23 10 - 136
abdullahsimsek@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.