Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

1 - Öğrencilerle ilgili önemli duyuruları, bilmem gerekenleri nasıl takip edebilirim?

Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri ilgili duyuruları;
Kastamonu Üniversitesi WEB sayfası: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
İhsangazi Meslek Yüksekokulu WEB Sayfası:  https://ihsangazi.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
Meslek Yüksekokulumuz ana binasında bulunan ilan panolarından takip edebilirler.

2 - Ders kaydı işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Ders kaydı işlemlerinizi öğrenci bilgi sisteminden online olarak yapabilirsiniz.

3 - Ders seçiminde ve ders kaydında sorun yaşamaktayım ne yapmalıyım?

Eksik ve-veya yanlış ders seçip kesinleştirdiyseniz akademik takvimde yer alan ders ekle-bırak döneminde danışman hocanız ile düzeltmeniz mümkündür. 

4 - Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde mazeretinizi bildiren dilekçeyle birlikte öğrenci işlerine müracaat etmelisiniz. Kayıt Dondurma dilekçesine mazeretinizi kanıt niteliğinde belgeler eklenmelidir. Talepler Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanmaktadır. En fazla iki dönem kayıt dondurma işlemi yapılabilmektedir. Bu süreler azami öğretim süresine dahil edilmemektedir.
Önemli Not: Eğitim öğretime başlama, kayıt yenileme, harç ücretleri yatırma, ders seçme, danışman onayları, sınav tarihleri yatay geçiş vb. uygulamalar için mutlaka Kastamonu Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler dikkate alınmalıdır. Akademik takvime üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.
("Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.")

5 - Kayıt sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler  Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine dilekçeyle birlikte şahsen başvurmalıdırlar. Şahsen başvuru yapamayan öğrenciler noterden vekaletname vererek vekalet verdiği kişiler aracılığıyla kayıtlarını sildirebilirler. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler okulumuza gelmeden önce telefonla kayıt sildirmek istediğini belirtmeleri yapılacak işlemlerin hızlanması ve uzaktan kayıt sildirmek için gelen öğrenci ve vekilleri açısından önem arz etmektedir.
("Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.")

6 - Ders muafiyet işlemleri için ne yapmalıyım?

Ders muafiyet için eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde veya Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde ya da kayıt duyurusunda belirtilen tarihler içerisinde dilekçeyle birlikte öğrenci işlerine müracaat etmelisiniz. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Muaf olduğunuz dersler ilgili bölüm başkanlığınızca değerlendirilecek gerekli işlemler yapılacaktır. Derslerden muaf olunduğu kesinleşinceye kadar öğrencilerimizin derslerde sorumluluğu devam etmektedir.

7 - Kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam etmesi zorunlu mudur?

Öğrencilerimizin derslere devam etmesi zorunlu olup her dersi veren ilgili öğretim elemanından devamsızlıklarla ilgili bilgi alınabilir.

8 - Meslek Yüksekokulunuzda 1. Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler harç ödemesi yapacaklar mı?

Meslek Yüksekokulumuzda 1. Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler harç parası yatırmayacaktır. Ancak aynı anda ikinci üniversiteyi de okuyan öğrencilere okudukları ikinci üniversiteye göre harçlar tahakkuk etmekte olup tahakkuk edilen tutarlar harç parası olarak ödenmelidir. İlgili öğrencilerimize harçların tahakkuk etmemesi için okunulan ikinci üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

9 - Rahatsızlığım nedeniyle rapor aldım, ne zaman, nereye bildirmeliyim?

Raporunuz sınav tarihlerine denk geliyorsa; Öğrenci İşleri Bürosuna teslim ediniz.

10 - Öğrenci Kimlik Kartımı kayıt olduktan sonra ne zaman alabilirim?

Öğrenci Kimlik Kartlarınızı ne zaman alacağınız kayıt olduktan sonra duyurulacaktır. İmza karşılığında Öğrenci Kimlik Kartınızı alabilirsiniz.

11 - Öğrenci belgesi nasıl alınabilir?

Öğrenci belgeleri e-devlet üzerinden alınabilir. E-devlet üzerinden alınan belgeler resmi işlemlerde kullanılabilir ve belgeler kare kod onayı yapılarak doğruluğu tespit edilebilir. Meslek Yüksekokulumuzdan öğrenci belgesi almak isteyen öğrencilerimizin Öğrenci işleri biriminden öğrenci kimliği ile bizzat başvurusu halinde kendisine teslim edilir. Öğrenci belgesini sabah saat 08:00-12:30 arasında talep eden öğrencilere öğleden sonra, öğleden sonra talep edenlere ertesi gün öğrenci belgeleri verilir.

12 - Transkript belgesi nasıl alınabilir?

Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine öğrenci kimliğiniz ile başvurmanız neticesinde transkript belgenizi alabilirsiniz. Transkript belgesi şahsın kendisine teslim edilir. Transkript belgesini sabah saat 08:00-12:30 arasında talep eden öğrencilere öğleden sonra, öğleden sonra talep edenlere ertesi gün transkript verilir.

13 - Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi ve/veya transkript belgesini  alabilir miyim?

Öğrenci belgesi ve transkript belgeleri kişinin özel bilgilerini içerdiğinden kendisi ve yasal olarak noter huzurunda vekâlet verdiği kişi dışındakilere verilemez. Vekâletnamelerde vekâletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekâletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

14 - Okuduğum Bölüm/Programa ait onaylı ders içeriklerini nasıl temin edebilirim?

Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde e-imza onaylı ders içerikleri temin edilebilir.
Önemli Not: Akademik takvime göre tatil olan ve Kastamonu dışına çıkılacağı belli olan zamanlarda, öğrencilerimizin belgelerini alarak memleketlerine gitmeleri yararlarına olacaktır. Belge almadan il dışına giden öğrencilere faksla belge gönderilmeyeceğinden, yaşanacak mağduriyetten öğrencilerimiz sorumlu olacaklardır.

15 - Lise diplomamı nasıl alabilirim?

Mezuniyet veya ilişik kesme durumlarında lise diplomasının aslı, öğrenci olanlara ise onaylı örneği verilir. Öğrenciliğiniz devam ederken diplomanızın aslı verilmemektedir. Diploma örneği  kişinin özel bilgilerini içerdiğinden kendisi ve yasal olarak noter huzurunda vekalet verdiği kişi dışındakilere verilemez. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

16 - Öğrenci kimlik kartım olmadan kampüse, derslere, sınavlara girebilir miyim? Yemekhaneden faydalanabilir miyim?

Öğrenci kimliğinizi yukarıdaki hizmetlerden faydalanmak için kampüs girişinde güvenlik personeline göstermeniz gerekmekte olup sınavlarda ve yemekhane hizmetlerinde Öğrenci Kimlik Kartı bulundurmak zorunludur.

17 - Öğrenci kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım?

Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrenciler yerel veya ulusal bir gazetede kayıp ilan vererek ilan örneği, bir adet fotoğraf ve Öğrenci Kimliğini kaybettiğine dair dilekçeyle birlikte Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci Kimliğinin farklı kişilerce kullanıldığının tespiti tarafınıza cezai işlemler uygulanmasına sebebiyet verecektir

18 - Öğrencilere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?

Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

19 - Aldığım disiplin cezaları kimlere bildirilmektedir?

Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza,
    a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
    b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,
    c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,
    ç) Yükseköğretim Kuruluna,
Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten:
    d) Bütün yükseköğretim kurumlarına,
    e) İlgili askerlik şubesine,
    f) ÖSYM Başkanlığına,
    g) Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanlıklarına / meslek yüksekokulu müdürlüğüne,
    ğ) Yurdumuzdaki tüm yükseköğretim kurumlarına,

20 - Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

21 - Tek ders sınavından kimler yararlanabilir?

Tek ders sınavı, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden ilk ay içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

22 - Tek ders veya Ortalama Yükseltme Sınavlarına girmek istiyorum ne yapmalıyım?

Akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerden en geç 3 gün öncesine kadar Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine dilekçeyle birlikte başvurmalısınız. İlgili dilekçe örnekleri web sayfamızda mevcuttur. Faksla gönderilen dilekçelerin işleme alınması için dilekçe aslının Meslek Yüksekokulumuza 5 gün içerisinde ulaştırılması gerekmektedir. Asılları Meslek yüksekokulumuza belirtilen sürede ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Kargo veya posta işlemlerinde oluşabilecek gecikmelerden Meslek yüksekokulumuzun sorumluluğu yoktur.

23 - Yaz stajı zorunlu mudur? Staj konusunda önem arz eden konular nelerdir?

Meslek Yüksekokulumuzda 30 iş günü süreyle yüksekokulumuzca belirlenen süreler içerisinde yaz stajı yapmak zorunludur. Zorunlu Yaz Stajı ile ilgili duyuru Meslek Yüksekokulumuzun web adresinde bulunmakta olmakta olup aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • İlk önce öğrenci staj yapabileceği kurumları ilgili bölümün staj koordinatörüne danışarak öğrenmeli ve staj yapacağı kurumu araştırmalı, sözlü olarak olur aldıktan sonra Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında duyurulan Staj Başvuru Formunu belirtilen kriterler çerçevesinde 4 nüsha doldurup ilgili kişilere imzalattıktan sonra staj yapacağı kuruma onaylatmalı imzalanan 4 nüshanın bir nüshası öğrencinin staj yapacağı kurumda kalmalıdır.
  • Öğrencimiz staj yapmaya başlamadan önce staj yapacağı kurumun staj yapması için kendisinden hangi belgeleri talep ettiğini öğrenmeli ve Staj Başvuru Formlarını Meslek yüksekokulumuz öğrenci işlerine ulaştırmalıdır. İlgili kurum Staj Başvuru Formunu imzaladığında öğrenciyi belirlenen tarihler arasında staj yapmaya kabul etmiş sayılır.
  • Staj yapacak öğrencilerimiz stajları boyunca yapacakları çalışmaları işlenmesi için staj dosyasını Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden imza karşılığında alabilirler. Çalışmalarını staj dosyasına işlemeyen öğrencilerimizin stajları geçersiz sayılacaktır.
  • Staj zamanı geldiğinde öğrencimiz kendisinden staj yapması için ilgili kurumca istenen belgeleri Meslek Yüksekokulumuzdan temin etmesi ve staja başlarken kuruma ulaştırması gerekmektedir. Özellikle Kastamonu dışında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz mağdur olmamaları için Yaz tatiline gitmeden önce staj yapılacak kurumca istenen belgeleri Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden şahsen başvurarak almaları gerekmektedir. İlgili belgeler kesinlikle fax ya da mail olarak gönderilmemektedir. Resmi noter vekaleti dışında üçüncü kişilere verilmemektedir. Öğrencilerimiz mağdur olmamaları için bu konuya önemle dikkat etmelidirler.
  • Staj yapan öğrencilerimiz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Madde b fıkrası ve 87. Madde e fıkrası gereğince yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulurlar, stajları süresince İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI sigortası kapsamına alınması zorunlu hale getirilmiştir. Staj yapan öğrencimizin staj süresi boyunca Sigorta işlemlerinin yüksekokulumuzca yapılacağına dair resmi yazının Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden alınabilir.

24 - Meslek Yüksekokulunuz öğrencisiyim. Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz yatay geçiş yapmak istedikleri üniversitelerin web sayfalarından duyuruları takip ederek istenen belgeleri Yüksekokulumuzdan temin edip ilgili üniversiteye duyuruda belirtilen süreler içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

25 - Meslek yüksekokulunuza yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Web sayfası duyurularını takip ederek istenen belgeleri Meslek Yüksekokulumuza ilanda belirtilen süreler içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan, eksik imza veya eksik belgesi olanların başvuruları olumsuz değerlendirileceği önem arz etmektedir. Posta ve Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir. Yapılan başvurular Meslek Yüksekokulumuz Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirip Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun Kararıyla ilgili ilanda belirtilen tarihte açıklanmaktadır.

26 - Mezuniyet İşlemleri nasıl gerçekleşmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda mezun durumda bulunan adayların durumları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir ve mezun olmaya hak kazanan öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne bildirilir. Mezuniyetler Meslek Yüksekokulumuz Yönetim kurulunda uygun görülmesi ve Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünün Onayıyla gerçekleşir. Meslek Yüksekokulumuzda her dönem için Kastamonu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Mezuniyet tarihleri belirlenmektedir. Her dönem sonunda;

  • Final sınavı sonrası
  • Bütünleme sınavı sonrası
  • Tek ders sınavı sonrası

Mezuniyet tarihleri ayrı ayrı belirlenmekte olup öğrencilerimiz mezun oldukları sınav  dönemine göre rektörlük oluru alındıktan sonra, Diploma veya Geçici Mezuniyet belgelerini Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden alabilirler. Alınan Geçici Mezuniyet Belgeleri bir defaya mahsus verilecek olup öğrencilerimiz Mezuniyet Diplomalarını almaya geldiklerinde Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını iade etmek zorundadır. Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslını iade etmeyenlere Diplomaları verilemez.Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.