Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi G.Ülke ÇALIŞKAN  üye

Öğr.Gör. Duygu BIYIKLI

 üye
Öğr.Gör. Musa Nehir SÖZEN  üye
Ergün ÇOBAN Rapörtör