Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi. Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Orçun İŞLER Üye
Öğr. Gör. Musa Nehir SÖZEN Üye
Ergün ÇOBAN Raportör