Misyonumuz

Meslek Yüksekokulumuzda, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunabilecek saygın ve tercih edilen, değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, rekabet gücüne sahip, etik ilkeleri benimseyen, sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, çözüm üretebilen, alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, pratik ve yaratıcı düşünebilen, kendini ifade edebilen, özelde bulunduğu bölgede genelde ülke içinde ve dışında aranan, nitelikli teknik eleman yetiştirmek üzere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz

Yüksekokulumuzun vizyonu; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarını yakalayarak seçkin yüksekokullar arasında yer almak; öğrenciye çağdaş teknolojiden yararlanarak bilgiye ulaşmanın ve bilgi üretmenin yollarını öğretmek; yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak, mevcut fiziksel mekân, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini değerlendirerek, gelişmiş ve modern eğitim-öğretim metotlarını uygulayan çağdaş ve saygın bir yüksekokul oluşturmaktır.