1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Hizmet Standartları

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖĞRENCİ İŞLERİ           

No

Hizmet Türü

Talep Şekli

Süresi

Sorumluları

1

Öğrenci Belgesi

Şahsen Başvuru

½ Saat

Öğrenci İşleri Bürosu

2

Transkript

Şahsen Başvuru

1 Saat

Öğrenci İşleri Bürosu

3

Kayıt Silme

Dilekçe, Borcu Yoktur Belgesi

2 Saat

Öğrenci İşleri Bürosu

4

Kayıt Dondurma

Dilekçe, Mazeret Belgesi

2 Gün

Öğrenci İşleri Bürosu

5

Mezuniyet Belgesi

Dilekçe, Borcu Yoktur Belgesi

½ Gün

Öğrenci İşleri Bürosu

6

Ders Ekleme ve Silme

Şahsen Başvuru

1 Gün

Öğrenci İşleri Bürosu

7

Ders İçerikleri

Şahsen Başvuru

½ Gün

Öğrenci İşleri Bürosu

8

Yeni Kayıt

Şahsen Başvuru

½ Gün

Öğrenci İşleri Bürosu

9

Sağlık Karnesi

Dilekçe, Başvuru Evrakları

1 Günde SKS’ye gönderilir

Öğrenci İşleri Bürosu

PERSONEL İŞLERİ

1

Personel Özlük İşleri

Dilekçe

2 Saat

Personel İşleri Bürosu

2

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme

Dilekçe, Kabul Belgesi

7 Gün

Personel İşleri Bürosu

3

Akademik Personel Alımı

Dilekçe, Başvuru Evrakları

15 Gün

Personel İşleri Bürosu

4

Görev Süresi Uzatımı

Dilekçe (Faaliyet Süresi)

7 Gün

Personel İşleri Bürosu

MALİ İŞLER VE SATIN ALMA

1

Malzeme Alımı

İstek Belgesi

15 Gün

Mali İşler

2

Fatura Ödemeleri

Fatura İcmalleri

5 Gün

Mali İşler

3

Bütçe Hazırlama

Üst Makam Yazısı

15 Gün

Mali İşler

4

Faaliyet Raporu

Üst Makam Yazısı

15 Gün

Mali İşler

5

Muhasebe İşlem Fişi

Periyodik Olarak

5 Gün

Mali İşler

AYNİYAT

1

Tüketim Malzemesi

Taşınır İstek Belgesi

2 Saat

Ayniyat

2

Zimmet İşleri

Periyodik Olarak

2 Saat

Ayniyat

KÜTÜPHANE

1

Kitap Talebi

Öğrenci/Personel Kimliği

¼ Saat

Ayniyat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İlhan KAŞ

Yüksekokul Sekreter V.

Tel: (366) 392 23 10

Fax: (366) 392 23 09

Yrd. Doç. Dr. Süleyman SARIBIYIK

Okul Müdürü