Adalet Programı

Hukukun sosyal ve ekonomik hayatta meydana gelen değişimleri takip ettiği ve gelişime paralel olarak her geçen gün düzenleme alanının genişlemekte olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan hukukun uygulanmasına yardımcı personelin temel hukuk bilgisine sahip kimselerden ikame olunması, adalet hizmetlerinin hızlı ve usul ekonomisine uygun yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Adalet programı, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikte elemanları yetiştirerek bu amaca hizmet etmektedir. Adalet programında öğrencilere genel kapsamı ile kamu ve özel hukuk bilgisi edindirilmektedir. Teorik hukuk dersleri yanı sıra klavye kullanımı ve bilgisayar programları gibi pratiğe yönelik edinimler de kazandırılmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilere "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek elemanları, adli teşkilat personeli (zabıt katibi, icra memuru, mübaşir, infaz koruma memuru, memur) ve mesleki yeterlilik sınavlarında başarı göstermek koşuluyla müdür (yazı işleri müdürü, icra müdürü) olarak kamuda görev almaktadırlar. Özel sektörde ise; noterliklerde katip, banka ve finans kuruluşlarının hukuk birimlerinde takip elemanı, avukatlık bürolarında sekreter ve icra takip elemanı olarak istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Program mezunları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültelerinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olmaktadırlar.